Print this page

Aviso Legal

CONDICIÓNS XERAIS

Os termos e condicións que de seguido se indican regulan o acceso e o uso do sitio web www.fervenzasliterarias.gal e www.fervenzasliterarias.com, a través do cal DataLib Servizos Documentai presta os seus servizos.

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS

Co obxectivo de dar cumprimento ao establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, de seguido indícanse os datos de identificación da empresa:

Denominación social: DataLib Servicios Documentales, Sociedade Limitada

Enderezo social: Rúa A Besada, 1 2º A - 15895 Milladoiro-Ames (A Coruña)

Datos rexistrais: T 74 , F 176, S 8, H SC 44729, I/A 1 (30.12.09)

CIF: B70229968

Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Teléfono de consultas: 981 53 50 46

2.- USUARIOS

As presentes condicións xerais regulan o acceso, navegación e uso do sitio web baixo o dominio fervenzasliterarias.gal e fervenzasliterarias.com (a “web”), así como as responsabilidadees derivadas da utilización dos seus contidos (“os contidos”).

Utilizar a web atribúelle a condición de usuario da mesma e expresa a súa aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das Condicións Xerais publicadas por Fervenzas Literarias a través de Datalib Servizos Documentais no momento mesmo en que vostede acceda á web, sen prexuízo da aceptación das condicións particulares que no seu caso resulten de aplicación.

Se vostede non entende e/ou non acepta todo ou parte dos Termos e Condicións, deberá cesar no uso desta web.

DataLib Servizos Documentais sresérvase o dereito a impedir, denegar e/ou retirar o acceso e uso da web, en cualquera momento, e sen previo aviso, a aqueles usuarios que incumpran estas condicións xerais ou as condicións particulares que, no seu caso, resulten de aplicación.

Dada a natureza especialmente sensible e estratéxica da información accesible a través do Acceso Usuarios, informámoslle de que se implementou medidas de seguridade consistentes no cifrado dos datos.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB

O acceso, navegación e utilización da web é responsabilidade do usuario. O acceso á web por parte dos usuarios ten carácter libre e de balde. O usuario comprométese a utilizar a web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente.

Queda prohibida a contratación de produtos e/ou servizos a través da web por parte de menores de idade, debendo obter debidamente e con anterioridade, o consentimento dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores a seu cargo, conforme á normativa vixente.

Asimesmo, queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos contra Fervenzas Literarias, DataLib Servizos Documentais, S.L. o calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar dano ou impedir o normal funcionamento da web.

4.- RESPONSABILIDADE

DataLib Servizos Documentais non se fai responsable de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fora manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso empregaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que DataLib Servizos Documentais non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros non seus sitios web, a empresa non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, dende DataLib Servizos Documentais retirarase o máis axiña posible calquera contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional e poñerá en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

DataLib Servizos Documentais non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calesquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web fervenzasliterarias.gal o fervenzasliterarias.com. Non obstante e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, DataLib Servizos Documentais ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puideran afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptible desta clasificación, prégase o comunique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web revisouse e probouse para que funcione correctamente. En principio, garantizarase o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, dende DataLib Servizos Documentais non descartamos a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

5.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS

En DataLib Servizos Documentais comprometémonos co cumprimento da normativa do estado español en materia de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

O fornecedor pon a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da entidade informando aos usuarios respecto aos seguintes aspectos:

-       Datos do Responsable do tratamento.

-       Datos tratados.

-       Ficheiro no que se almacenan.

-       Finalidade do tratamento.

-       Obrigatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias en caso de non facilitalos.

-       Sobre os dereitos que asisten a todo usuario e o procedemento para exercitalos.

Asimesmo, informámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de dicembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, enviando unha carta xunto coa fotocopia do seu DNI, ao seguinte enderezo: DataLib Servizos Documentais, Rúa A Besada, 1 2º A. 15895. Milladoiro (Ames) A Coruña.

6.-PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do fornecedor. Calquera uso non autorizado previamente por parte de DataLib Servizos Documentais será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a DataLib Servizos Documentais e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos.

Desde DataLib Servizos Documentais autorizamos expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, debendo en todo caso redirixir ao sitio web principal da empresa.

DataLib Servizos Documentais recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do fornecedor sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar cualquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

7.-LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación do estado español, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.